Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework dành cho Windows

Thế hệ thứ tư của nền tảng .NET Framework

Microsoft .NET là một nền tảng đặc biệt nhằm giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng mới cho Windows. Microsoft .NET Framework 4 có tất cả các thành phần cần thiết để phát triển và chạy các chương trình dựa trên .NET trên hệ thống của bạn:...Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Dễ dàng để cài đặt
  • Không cần cấu hình

NHƯỢC ĐIỂM

  • Yêu cầu khởi động lại hệ thống

Tốt
7

Microsoft .NET là một nền tảng đặc biệt nhằm giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng mới cho Windows.

Microsoft .NET Framework 4 có tất cả các thành phần cần thiết để phát triển và chạy các chương trình dựa trên .NET trên hệ thống của bạn: các thư viện, các thường trình, các tiện ích và các phần tử quan trọng khác.

Microsoft .NET Framework 4 là phiên bản mới nhất của nền tảng phát triển và bao gồm các tính năng mới quan trọng như một cách tối ưu hóa để làm việc với HTML và CSS, hỗ trợ quản lý đa chạm trong Windows 7 và Surface 2.0 SDK, cải tiến gỡ lỗi mã và hơn.

Với Microsoft .NET Framework 4, bạn sẽ có thể chạy các ứng dụng mới nhất được phát triển trên nền tảng .NET Framework.

Được tải nhiều nhất Tiện ích và Công cụ cho windows

Microsoft .NET Framework

Tải xuống

Microsoft .NET Framework 4.8

Đánh giá của người dùng về Microsoft .NET Framework

Được tài trợ×